top of page

Документи за клиенти 

ТАРИФИ


Тарифи и такси, използвани от инвестиционен посредник Фактори АД при различни операции.

Файл за изтегляне, съдържащ всички тарифи, е достъпен по-долу

ФАКТОРИ АД

Image by Alexandru Acea

ОБСЛУЖВАНЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ КЛИЕНТА

ЕФЕКТИВНОСТ

bottom of page