top of page
Image by Chris Lawton

Членства &
Партньорства

Лицензиран инвестиционен посредник

Член на „Българска фондова борса – София” АД
Член на „Централен депозитар” АД
Регистрационен агент в Централен депозитар АД
Лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута в брой и по безкасов начин.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Minimal Workspace

Стандартни инструкции за сетълмент на Фактори АД, регистрирани в Bank on New York Mellon

Контакт

Винаги търся нови и вълнуващи възможности. Нека се свържем.

123-456-7890 

bottom of page