top of page

Брокерски Услуги

Съгласно лиценза дружеството извършва:

Инвестиционни услуги и дейности:
1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;
2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;
3. сделки за собствена сметка с ценни книжа;

Абонирайте се, за да научите първи повече новини и услуги!

Благодаря за изпращането!

ФАКТОРИ АД

Working Together
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page