top of page

ИЗДАДЕНИ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ФАКТОРИ АД

2022 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2022 г

2021 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2021 г

2020 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2020 г

2019 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2019г

2018 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2018г

2017 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2017г

2016 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2016 г

2015 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2015г

2014 г

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2014 г

2013

Информационен бюлетин

Годишен финансов отчет, изготвен и обявен от ИП Фактори АД за 2013 г

bottom of page