top of page

АКЦИОНЕРИ

Профил

Image by Alvin Mahmudov

Фактори АД е с капитал 1 855 000 лв., разпределен в 265 000 регистрирани  безналични акции с номинална стойност 7 лв., регистрирани в Централен депозитар на ценни книжа АД.

СПИСЪК на акционерите

Title
Shareholders
No. of shares
% of capital
TOTAL:
265000
100 %
Nord Investment
25000
9.43%
Sergei Lalev
18330
6.92 %
LEV CORPORATION
20670
7.80 %
LEV INS
201000
75.85 %

Свържете се с нас

+359 897889493

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page