top of page

НАШЕТО ПЪТУВАНЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК  "Фактори" АД е създадено през 1997 г. Пряк участник в процесите на формиране и развитие на капиталовия пазар в България.

ФАКТОРИ АД

НАШАТА ИСТОРИЯ

Предефиниране на пътя 
На инвестициите

От обслужване на процесите на масова приватизация през 2006-2007 г. се преориентира към индивидуални услуги за институционални инвеститори. Сплотен екип от професионалисти обръща специално внимание на всеки клиент. Личният опит на всеки, партньорството с клиенти, с други професионалисти в бранша, прозрачността и точното спазване на всички нормативни изисквания са нашият принос за успеха на нашите клиенти.

Handsome Smiling Man
bottom of page