top of page

Заглавие на страница

Image by devn

ЗА НАС

Описание
на услугата  

Инвестиционни услуги и дейности:
1. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, във връзка с една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

___________________________

Изготвяне на тръжна документация по европейски проекти, управление на проекти.

ФАКТОРИ АД

bottom of page