top of page

Общи Документи

Нормативно съответствие

/Съответствие с нормативната уредба/
________________________
icons8-view-64.png

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

/ В съответствие с регламент (ес) 2019/2088 на Европейския Парламент и на съвета от 27 ноември 2019 г./

 

_________________

 
 
 
icons8-view-64.png

Разходи

и

Такси

   

_________________

icons8-view-64.png

ПРАВИЛА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА КЛИЕНТИ

    

на инвестиционен посредник Factori AD 

_________________

icons8-view-64.png

ПОЛИТИКА ЗА НАГРАЖДАНЕ И СТИМУЛИТЕ ПО ЧЛ. 18 ОТ НАРЕДБА № 50

ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И НАРЕДБА № 2017/565на роднините 

_________________

 
icons8-view-64.png
bottom of page